klachtenregeling

Massagepraktijk Cura is aangesloten bij RBCZ/TCZ. RBCZ staat voor register Beroepsbeoefenaren Compementaire Zorg. Zij bewaakt de kwaliteit van geregistreerde theraeuten middels het Klacht- en Tuchtrecht dat is vastgelegd in het Tuchtrecht beroepsoefenaren Complementaire zorg(TCZ). Heeft u een klacht over Massagepraktijk Cura, dan kunt u contact opnemen met het tuchtcollegevia www.tcz.nu.